RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21
Oś priorytetowa III
„Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”
Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

BENIFICJENT :
Factory Still Sp. z o.o.
Sieluń 19A, 06-231 Młynarze

Realizacja prac badawczo-rozwojowych umożliwiła opracowanie nowej generacji urządzeń składających się na mikrodestylarnię (urządzenie do mashingu, destylator do destylacji prostej, destylator do destylacji rektyfikowanej, zbiornik do fermentacji), stanowiących innowację na skalę międzynarodową. Realizowany projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a więc na uruchomieniu produkcji nowej generacji urządzeń składających się na mikrodestylarnię.